Monthly Archives: 5 月 2014

Springpad is shutting down

今天收到了這封信

典型的喪失先機而輸了全局的例子

Psycho Killer

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=O52jAYa4Pm8[/embedyt]

 

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=pA1oFSMwRDU[/embedyt]