ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort ankara rus escort çankaya escort istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort

Monthly Archives: 1 月 2012

簡單道理:參

常見無法達到目標的真正原因之一:目標太多了

認清目標後往往會發現事情並沒有想像的複雜

Q:念佛機有用嗎?

念佛機對活人有意義,但對往生者是沒有任何意義的。

不過葬禮本來就是為了活人而舉辦,以邏輯來說,念佛機當然是有用的東西。

Q:我可以用MP3來儲存咒語有用嗎?

理論上是無效的,咒語的動力理論中幾個主要的成因都無法透過MP3 player成形,例如透過與施咒者共振來達到咒語的增幅功能,是需要不斷位移共振區,MP3 player並無法有效的做到這個功能

增幅共振這件事情也需要施咒者有足夠的經驗,否則也無法依據條件形成有效的增幅

另外一部分是施咒者與施咒對象有模型的概念,在這個理論裡MP3 PLAYER可以成為施咒模型,但無法成為施咒者,也就是說我們可以施咒在MP3 PLAYER上,譲player產生某種特殊的咒力,但這樣施咒者還是術士或咒師,並不是player本身。